gdańskie drzwi

Taki trochę Sokrates jest ich opiekuńczym duchem...


ulica Matejki

Komentarze