Drawn reportage - storytelling workshops with Mimesis Heidi Dahlsveen - english wersion :) / wersja angielska21 of March 2015, courtesy of Arteria Assotiation, I took part in storytelling workshops. It was led by the brilliant Mimesis Heidi Dahlsveen. It still gives me chills when I think about the way she captivated the attention of the participants.
I am in awe of her as I myself attempt to tell stories, too.
It may not be the most accurate report from the workshops because some time has passed already, but I think that I managed to convey the spirit and atmosphere of those meetings. I hope I managed to tell the wonderfull stories we came up with too.


Rysunkowy reportaż z warsztatów ze storytellingu po polsku :) (polish version)21 marca 2015, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Arteria, uczestniczyłam w warsztatach traktujących o snuciu opowieści. Prowadziła je genialna Mimesis Heidi Dahlsveen i aż do dziś mam ciarki, kiedy przypominam sobie sposób, w jaki opowiada, pochłaniając całkowicie uwagę widza.
Bardzo ją podziwiam - w końcu ja też staram się opowiadać historie.
Upłynęło trochę czasu i muszę się przyznać, że nie jest to dokładny reportaż z wydarzenia.
Myślę jednak, że udało mi się choć odrobinę uchwycić ducha panującego na warsztatach, oraz cząstki cudnych historii, którymi się podzieliłyśmy.

*
  * * *